mc-jakten gratis videotraning till mc-kort
 

Moment Utbildningskontroll

Självständig körning och utbildningskontrollen är tillfället då det är dags för handledaren att vara tyst och bara observera. Dvs nu är det dags för dig som elev att visa att du behärskar alla delar i utbildningen och är redo för uppkörning 🙂

Syfte, mål och instruktioner

Syfte: Handledaren ska agera lite som en förarprövare. Detta moment är ett test på elevens faktiska kunskap. Det är viktigt att det är självständig körning som gäller.

Målet med momentet: Att eleven klarar att köra självständigt, på ett trafiksäkert sätt, i alla typer av områden.

Lämplig tidsåtgång: 30-40min

Trafikmiljöer: Kör på så många olika typer av vägar som möjligt. Mindre gator, stadstrafik, landsväg, motorväg. Variera gärna områden så att skillnaden på trafiktempo och intensitet ändrar sig ofta. Det ställer högst krav på körningen, då lyser eventuella brister igenom. Det faktiska körprovet innehåller de miljöer som finns inom rimlig radie kring provkontoret. Det finns alltså kontor som ligger på sådana placeringar att det inte finns tex. motorväg i närheten. Då kan det heller inte ingå provet.

Förberedande information till handledare

 • Din uppgift under detta moment är att bedöma elevens faktiska kunskaper. Därför är det viktigt att du inte ger någon hjälp. Självklart får det inte uppstå farliga situationer och dessa ska du förebygga. Men i den mån som det är säkert, ska eleven klara sig helt själv. Detta kan många gånger vara det svåraste för dig!
 • Din uppgift är att ange färdväg under tiden ni kör. Var därför tydlig, kortfattad och ge direktiven i god tid. (Längre ner kommer tips på hur du kan uttrycka dig.)
 • Anteckna både bra och mindre bra saker. Du ska inte ge någon beröm eller kritik under tiden ni kör detta moment. Du ska vara neutral.
 • Anteckna när det händer något som du vill fråga om, undvik att fråga mitt i händelsen! Vill du, så kan du be eleven stanna strax efter att problemet är löst och då fråga hur eleven tänkte. OBS! Ni ska inte reda ut om det eleven gjorde var rätt eller fel, du ska bara samla in information. Det gör ni för att det kan vara svårt att senare minnas den enskilda händelsen.
 • Du som handledare ska vara uppmärksam på hur din elev löser uppgifterna. Men fokusera inte på detaljer, titta istället på helheten.
 • Eleven ska lösa uppgifter på SITT sätt. Det viktiga är att eleven kör trafiksäkert.
  Om eleven löser en uppgift på ett godtagbart sätt, undvik då att berätta “hur du hade gjort”.
 • Lura aldrig eleven att köra in där det är förbjudet att köra.
 • Om eleven misslyckas med en uppgift och det är ett trafikfarligt fel, då är det troligen en kunskapsbrist. Om eleven gör ett mindre fel som inte är farligt (ex. Kan vara misslyckas med en parkeringsuppgift eller liknande) då är det bra om det ges en ny chans vid ett senare tillfälle.
 • Att färden går något långsammare behöver inte betyda kunskapsbrist. En oerfaren förare behöver vanligen mer tid på sig. Att hålla nere tempot och att “ta det lugnt” är ett sunt tecken. Däremot får det inte bli så långsamt att eleven blir en stoppkloss för andra.

Förberedande information till eleven

 • Kör så naturligt du kan och så som det känns bäst för DIG. Tänk som om du redan har körkort. Om du ska göra dig till eller sitta och fundera på “undra hur “förarprovaren” (just nu din handledare) hade löst detta, blir det fel. Du ska göra på DITT sätt. Koncentration på din egen körning!
 • Ansvaret ligger på dig! Det är DU som kör. Det är DU som ska lösa de situationer som uppstår. Gör det därför enkelt för dig själv, i alla situationer. Framförallt måste du se till att lösa alla uppgifter själv, förvänta dig ingen hjälp. (ex: Ta alltid den lättaste parkeringsrutan om din uppgift är att parkera. Det finns ingen prestige eller pluspoäng i att lösa svårare uppgifter än nödvändigt.)
 • Fråga gärna om du vill ha din färdväg upprepad eller om det är något du inte förstår.
 • Det är helt okej att köra fel. Det gör alla, men det är din uppgift att lösa en vändning på ett säkert sätt för att till slut nå det faktiska målet.

Utbildningskontrollen – följ dessa steg

Steg 1 – Säkerhetskontroll

Börja med att handledaren väljer ut en av följande säkerhetskontroller som eleven ska genomföra:

Föreskrifter - Säkerhetskontrollen för mc

Efter genomförd kontroll ska eleven självständigt göra motorcykeln körklar tex. genom att ställa in speglarna om det behövs.

Instruktioner till handledaren: Kom ihåg din neutrala roll genom alla momentet. Bekräfta aldrig att något är bra eller klart. Fråga bara eleven om denne anser sig vara klar. Det är eleven som bestämmer när hen är nöjd.

Ex. Hur handledaren kan uttrycka sig:

H-ledare: “Du ska nu få utföra en säkerhetskontroll på _ _ _ och du säger till när du är klar. Du får gärna berätta vad du tittar på, men det väljer du själv.”

Elev utför kontroll…

Elev: “Jag är klar.”

H-ledare: “Bra” “Tack för det. Nu ger vi oss på manöverbanorna.”

Steg 2 Manöverbanorna (om ni har möjlighet)

Nu är det dags att eleven testas på manöverprovets alla delar (ordningen nedan är den som du oftast möter på uppkörningen). Gör alla delar 1 gång innan ni diskuterar hur det har gått.

 1. Lågfartsbanan
 2. Bromsprov
 3. Högfartsbanan

Till handledaren: Tekniken är det viktigaste! Det är okej gå lite utanför någon begräsningslinje så länge bedömningen är att eleven har kontroll. River eleven en kona, kan du ge eleven en extra chans på den banan det gäller.

Steg 3 Trafikkörning

På uppkörningen dirigerar förarprövaren eleven under körningen genom ett speciellt head set. Detta kanske inte är något ni har hemma men varsin telefon, hörlurar och ett samtal er emellan fungerar galant. Glöm bara inte att prata tydligt!

Allmänna instruktioner: Handledaren dirigerar eleven genom att säga höger eller vänster. Säger handledaren ingenting är det rakt fram som gäller. Om det finns förbudsskyltar eller påbudsskyltar som styr trafiken så är det elevens uppgift att se till att hamna rätt. Det går även bra att be eleven följa skyltar mot ett mål, med eller utan att ange vägnummer. Tex. “Följ E20 Stockholm” eller “Följ skyltarna mot Stockholm”. Dirigering ska göras i god tid, vara tydlig och kan sägas flera gånger om eleven vill. Däremot får dirigering inte innehålla några svar på hur en uppgift ska lösas.

Exempel på frågor som inte ska besvaras:

 • “Får jag byta körfält nu?”
 • “Ska jag byta körfält för att hamna mot Stockholm?”

Exempel på frågor som kan besvaras/förtydligas:

 • “Du sa att jag ska välja höger körfält. Menar du detta?”
 • “Sa du att vi skulle åka till Stockholm?”

Körning i olika områden – Olika uppgifter

Villakvarter
Kör i ett villakvarter med utfarter från fastigheter, gärna skymda sådana av buskar eller dylikt. Det kan med fördel finnas parkerade bilar längs gatan.

Till handledaren: Du kontrollerar att hastigheten och placeringen förbi skymda platser är trafiksäker. Eleven ska med god marginal kunna stanna om tex. ett barn springer ut på vägen. Tempot ska varieras och anpassas till den rådande situationen. Låga risker (god sikt) = högre fart, Höga risker (skymd sikt) = lägre fart.

Stadstrafik
Kör i stadstrafik med huvudleder, trafikljus, stora korsningar, mycket trafik, cirkulationsplatser osv. Gör både höger och vänstersvängar, gärna sådana platser där ni måste korsa cykelbanor och övergångsställen när ni svänger.

Till handledaren: Det är viktigt att eleven har en god avsökning. Bristen på avsökning är den vanligaste orsaken till underkännande på körprov. Det gäller att eleven planerar sin färdväg och tar ner hastigheten i god tid och planerar sin körning. Kontrollera att eleven använder speglarna flitigt och vrider på huvudet ordentligt när det behövs.

Landsväg
Kör på landsväg och gör vänster- och högersvängar. Om ni har möjlighet kan ni köra på vägar både med och utan vägren.

Till handledaren: Den farligaste manövern man kan göra i trafiken är att svänga vänster på landsväg. Därför är det viktigt att du ger eleven goda förutsättningar när du ger uppgiften, framförallt måste du ge tid för eleven att förbereda sig genom att du ger informationen i väldigt god tid om att det är dags att svänga. Beroende på situation med sikt, trafikintensitet m.m. kan det vara mer lämpligt för eleven att undvika en vänstersväng och istället lösa det på annat sätt. Kontrollera även att eleven utnyttjar vägens bredd och placerar sig tydligt. Vägrenen kan med fördel användas för att skapa extra marginaler.

Motorväg
Kör på motorväg. Kör gärna av och på en extra gång.

Till handledaren: Det kritiska momentet är vanligen att ta sig in på motorvägen. Det klurigaste brukar vara att anpassa sig till övrig trafik. Att söka av motorvägen och samtidigt hålla en stabil kurs med kontrollerad hastighetsökning på påfarten kan vara svårt att varva.

Självständig vändning
Självständig vändning är ett sätt att låta eleven ta egna beslut och lösa ett problem självständigt.

Till handledaren: Be eleven vända någonstans där denne tycker att det är lämpligt. Du kan välja att dela ut uppgiften på vilken typ av väg som helst. I vissa fall kanske ni behöver färdas en stund innan en lämplig plats finns till hands. En lämplig plats kan lika väl vara mitt på vägen som det kan vara att köra runt ett kvarter eller köra in på en parkeringsplats. En vändning är så mycket mer än bara en u-sväng.

Steg 4 Sammanfattning – Efter utbildningskontrollen

När ni är tillbaka kan eleven parkera hojen och meddela när hen är klar. Först när ni står helt stilla kan ni börja gå igenom körningen. Ni kan med fördel börja med elevens upplevelser och ventilera dessa för att sedan jämföra det med anteckningarna som handledaren gjort. Gå igenom vad som fungerat bra och som ska finnas kvar i körningen, samt de saker som eventuell behöver förbättringar. En tumregel är att aldrig gå igenom fler än tre saker som behöver förbättring åt gången. Om det är fler saker som behöver förbättras ska dessa skrivas upp på en lista och portioneras ut på flera övningstillfällen.

Prova mc-jaktens videoutbildning gratis

Med våra instruktionsvideos i datorn, surfplattan och mobilen blir din handledare din kompletta mc-lärare. Du behöver inte längre betala 800 kr/h för tipsen utan kan du lära dig ALLT du behöver kunna tillsammans med din handledare. Följ länken nedan och prova mc-jaktens Videoutbildning till mc-kort helt gratis.

KLICKA HÄR >>> PROVA PÅ MC-JAKTENS VIDEOUTBILDNING