mc-jakten gratis videotraning till mc-kort
 

Motorväg

Motorvägar är byggda för att skapa säkerhet i höga hastigheter med ett bra flöde. Även om du hittar ganska omfattande information i denna guide så är motorvägskörning i praktiken ett relativt simpelt moment på din uppkörning. Genom att vara bekväm med påfarten handlar det framför allt om att hålla ett gott avstånd till dina medtrafikanter, hitta mot ditt färdmål, och att hålla till höger.

Påfart på motorväg

Påfarter på motorvägar är utformade så att trafikanter som ska in på vägen ska kunna göra så med så lite inverkan på trafiken i övrigt som möjligt. När du ska in på en motorväg har du väjningsplikt mot trafiken som färdas på motorvägen men de har samtidigt skyldighet att inte försvåra påfarten för dig. Återigen handlar det om att hjälpas åt men ansvaret för att du ska ta dig säkert in på vägen ligger på dig.

I Sverige är vägar ofta relativt välplanerade och påfarter mer generösa än andra länder, som till exempelvis Spanien där det snarare är praxis att trafikanter står stillaståendes i väntan att få köra upp på motorvägen. Ett vanligt orosmoment på en uppkörning är annars just det, att behöva stanna till vid en motorvägspåfart för att man inte lyckades ta sig in innan påfarten tog slut. Tanken infinner sig att i och med att hastigheterna är så höga blir det ännu svårare att ta sig in från stillastående, och man vill inte vara i vägen för bakomvarande trafikanter. Först och främst är det värt att nämna att om det funkar i Spanien så funkar det i Sverige också; om trafiksituationen kräver det så ska du självklart stanna vid vägkanten om alternativet är att slänga dig in framför en bil.

Men med handen på hjärtat, är det sannolikt inte heller där problemet ligger. Om detta upplevs som ett problem handlar det rimligtvis om att det finns lite att jobba på vad gäller avsökning, manöverförmåga och kanske tillit till sin egen förmåga.

Genom att öva på din avsökning och fantasi, kommer du uppleva att du blir tryggare med att matcha tempot av de förbifarande bilarna, och med tid på motorcykeln blir du mer och mer bekväm med manövreringen.  Har du ingen tillgång till en motorcykel är det därför en god idé att kontakta en körskola för att få in vanan, tillämpa teorin, och samtidigt ha en mc-lärare närvarande som kan hjälpa dig att slappna av i situationen.

Men tills dess, några kloka råd:

 • Var inte rädd för att ta för dig, och om du väl tar initiativet till att köra in blir du oftast hjälpt
  • Detta innebär dock av uppenbara skäl inte att du bör kasta dig hejdlöst in framför någon på motorvägen. Med färdigheter i avsökning och fantasi inser du att de kanske inte är förmögna att hjälpa dig in eller kanske är de inte medvetna om din närvaro överhuvudtaget (som till exempel en stor lastbil som du ligger “under”, eller en sms-ande kostymnisse)
 • Om det är mycket trafik kan det vara klokt att bibehålla en något lägre växel, med högre varv, för att ha en piggare motorcykel och vara mer handlingsberedd
 • Accelerera upp bestämt så tidigt som möjligt tills du är i puls med trafiken
 • Börja söka av så tidigt du får möjlighet. Ha uppsikt tidigt både i backspegeln och döda vinkeln. Flera gånger. Kom ihåg att även att vrida på huvudet för att se bättre och signalera dina medtrafikanter om din avsikt
 • Tänk på att ha uppsikt på motorvägen i stort, det vill säga inte uteslutande den fil du tänker köra in på. Det kan till exempel finnas en trafikant i de vänstra körfälten som är på väg att byta in i “din” fil
 • Signalera med blinkers tidigt för att göra medtrafikanter uppmärksamma på dig och din avsikt. Notera däremot att du också förväntas agera om du börjat signalera, så återigen gäller det att agera med beslutsamhet
 • Praxis, men ingen lag, är att trafikanter på motorvägen väljer ett annat körfält än det närmast påfarten, eller kör med jämn hastighet längs med påfarten, för att underlätta för de som vill in på motorvägen. Det innebär att du har rollen att bestämma om du ska anpassa din hastighet för att köra in bakom eller framför blockerande trafik
 • Saknas accelerationsfält gäller full väjningsplikt mot trafiken på vägen vilket innebär att du kan komma att behöva att stanna helt och vänta på din lucka. (Gäller ofta motortrafikleder)

VIDEO – Påfart motorväg

Körning på motorväg

Motorvägar är byggda för att skapa säkerhet i höga hastigheter med ett bra flöde. Även om listan nedan är ganska omfattande, är motorvägskörning i praktiken ett relativt simpelt moment på din uppkörning. Genom att vara bekväm med påfarten handlar det framför allt om att hålla ett gott avstånd till dina medtrafikanter, hitta mot ditt färdmål, och att hålla till höger.

Med det sagt finns det en del underliggande kunskaper som kan vara användbara för din förståelse kring motorvägsetikett, både till och efter din uppkörning.

Motorvägsettiket:

 • Håll jämn hastighet och hög växel (för miljön och för att att trafiken ska flyta så bra som möjligt), men det gör inget om du råkar pendla ett fåtal km/h så länge du inte överskrider den tillåtna hastigheten
 • På motorvägar i Sverige (och många andra länder) kan trafikpulsen ibland ligga över tillåten hastighet. Var noggrann med att ändå inte överskrida hastigheten! Att inte följa med en för hög trafikpuls är även ett bra sätt att visa att du har rätt attityd och är ansvarstagande. Det vill säga kör inte för fort bara för att “alla andra gör det”
 • Placera dig i mitten av din fil (både i kurvor och raksträckor)
 • Håll avstånd
  • Till framförvarande – 3 sekunders-regeln är en bra tumregel.
   • Det vill säga när bilen framför dig passerar ett riktmärke börjar du räkna. Hinner du inte komma till 3 innan du passerar samma märke ligger du för nära
   • En annan tumregel som fungerar vid gott väglag är att ha lika många meter i avstånd som hastigheten man kör i km/h. Dvs 90 m vid 90 km/h. Kantreflexstolpar kan användas för avståndsbedömning – mellan två stolpar är det i regel 50 m.
  • Till bilar i sidled (ge andra bilar vingelutrymme)
  • Korta avstånd kan lätt bli allvarliga seriekrockar på motorväg. Håll därför alltid avstånd och rörlig blick långt fram för att tidigt reagera på om framförvarande sänker farten så att du inte behöver bromsa utan kan släppa gasen och på så sätt sänka farten
 • Reagera tidigt med bromsberedskap om framförvarande bromsar
 • Håll dig i högerfilen (om du inte behöver välja ett annat körfält för ett särskilt färdmål)
  • Högerfilen är den grundläggande placeringen för körning rakt fram
   • Om du kör i mitten eller vänstra körfältet när du inte behöver det bryter du mot lagen och riskerar att få betala 500 kr i böter
  • Vänsterfilen/filerna är till för omkörning
   • Om du inte återgår till det högersta körfältet efter omkörning bryter du också mot lagen och det är böter som gäller om du har otur
 • Håll blicken långt fram, de höga hastigheterna innebär att du behöver se faror tidigt
 • Som vanligt, försök att inte köra placerad i medtrafikanters döda vinkel. Även omvänt, anpassa din hastighet så att du inte har andra trafikanter i  din döda vinkel
 • Vid filbyte gäller uppsiktsrutin i vanlig ordning, det vill säga backspegel – döda vinkel – blinkers
 • Öva upp din balans att hålla rak kurs även om du vrider på huvudet och kollar döda vinkeln

VIDEO – Vanlig körning motorväg

 

Omkörning på motorväg

Omkörning på motorväg skiljer sig egentligen inte så mycket från ett vanligt filbyte. Du behöver dock inte gasa upp lika kraftig som när du kör om på landsväg, men den generella rekommendationen är ändå att öka farten något för att slutföra omkörningen för att sedan återgå till höger körfält – dels för att inte ligga i den andra trafikantens döda vinkel, men också för att det kan kosta dig en tråkig böter som nämt ovan.

Men tänk på att inte överskrida hastighetsbegränsningen, inte ens vid omkörning!

Det kan vara lätt att stressa upp sig kring frågan om du ska köra om eller inte på din uppkörning, och vara rädd att råka köra lite för fort. Om du känner så kan du lugna dig med tanken att om en omkörning inte kan göras med en marginal på några km/h lägre än hastighetsbegränsningen, så kör framförvarande trafikant inte tillräckligt fort för att du ska förväntas köra om denna trafikant på din uppkörning. Skulle du ändå behöva göra en omkörning, kan det hända att en liten hastighetsöverträdelse kan ses mellan fingrarna.

Lägg märke till att vi i exemplet ovan förutsatte att du körde om på vänster sida. Det är inte tillåtet att köra om på höger sida på vägar med hastighet över 70 km/h. Det är alltså inte tillåtet att köra om på höger sida på en motorväg. Detta är en lärdom som även den kan spara dig 1000 kr i böter.

Om du istället blir omkörd gäller det att underlätta den omkörningen för den andra trafikanten genom att inte utföra ett filbyte eller påbörja en omkörning just då. För att kunna göra detta krävs givetvis en god situationsmedvetenhet. En tumregel är ha uppsikt i backspegeln en gång var femte sekund.

Tänk även på att stora fordon såsom lastbilar och bussar kan skapa ett (rejält) kännbart lufttryck omkring sig i höga hastigheter. Var beredd på detta så du inte tappar balansen.

Sammanfattningsvis, vid omkörning på motorväg vill du tänka på att:

 • Utföra en noggrann uppsiktsrutin
 • Öka farten något, men inte över hastighetsbegränsningen
 • Hålla avstånd i sidled
 • Återgå till höger körfält efter omkörningen

Bonus!

Följande uträkning på tidsvinst kan hjälpa bidra till din förståelse om varför det ofta inte är värt att köra om, hetsa och köra i vänsterfilen med en något högre hastighet under längre sträckor (även om du inte blir bötfälld för hastighetsöverträdelse eller för att du körde “för länge” i vänsterfilen). Dessutom kan det komma att vara en fråga på teoriprovet.

Tidsvinsten du får per mil av att köra fortare kan du räkna ut enligt följande:

Minuter fortare hem till soffan =

[ 10 / (Hur många km/h timmen du vill köra) – 10 / (Hur många km/h du får köra) ] *

* 60 * mil hem till dig

som ett exempel får vi att om

 • Du vill gasa i 90 km/h hem
 • Hastighetsbegränsningen är 70 km/h
 • Det är 2 mil hem till dig

( 10 / 90 – 10 / 70) * 60 * 2 ≈ – 4 min

 • .. skiljer det bara 4 min i restid !

Om vi nu adderar kostnaden av att du blir bötfälld för fortkörning

 • 20 km/h över hastighetsbegränsningen ger 2400 kr i böter

betalar du alltså 600 kr i minuten för att få komma hem lite tidigare. Väljer du att köra fortare än så blir du av med körkortet i minst 2 månader, och kan riskera att bli dömd för grov vårdslöshet i trafik.

Och för dem som precis som jag inte gillar lösa trådar eller tomma påståenden; ekvationen ovan är bara en förenkling / utveckling av sambandet tid = sträcka / hastighet, för att vara så enkel att komma ihåg och så pedagogisk som möjligt. Om du inte tror mig, testa räkna ut tiden separat för båda fallen och subtrahera tiden däremellan! Slänger du omkring siffrorna innan du räknar ut dem får du fram sambandet ovan, och behåller du siffrorna som bokstäver istället räknar du så kallad “algebra” 😉

Avfart från Motorväg

Avfarter på motorvägar är precis som påfarter utformade så att trafikanter som ska av vägen ska kunna göra så med så lite inverkan på trafiken i övrigt som möjligt.

En klockren avfart gör du om du:

 • Har god uppsikt
 • Ger tecken tidigt
  • PS på motorväg är ett tecken svårt att missuppfatta så du kan blinka 500 – 1000 meter innan avfart
 • Lämnar motorvägen för avfarten så tidigt som möjligt
 • Anpassar din hastighet så att trafiken bakom inte störs… (om möjligt håll hastighet tills du svänger av vägen för att sedan sakta ner på avfarten)
 • Du har uppsikt bakåt innan bromsning och undviker hastiga inbromsningar
 • Passa på att även utnyttja motorbromsen för att mjukt sakta ner i din hastighetsanpassning
  • PS förarprövaren ser på dina bromsljus hur du saktar ner, eftersom bromsljusen inte tänds när du motorbromsar. Vid hård inbromsning däremot vill du alltid att bakomvarande ska bli varnade – så om du motorbromsar hårt bör du även tända bromsljusen genom att trycka till hand/fotbroms lite grann
 • Eftersom du inte vill uppmuntra bakomvarande att köra om dig i ditt körfält innan du når avfarten behöver du inte placera dig långt åt höger i samband med att du svänger av motorvägen (till skillnad mot exempelvis landsväg)

VIDEO – Avfart motorväg

P.S

Som vi gick igenom i lektionen Vanlig körning på motorväg ovan är avstånd den viktigaste faktorn för säkerheten på motorväg. Vid en avfart är det väldigt lätt att hamna för nära framförvarande om man inte har god uppsikt. Det kan hända att du ställs inför valet att störa trafiken bakom genom att sakna ner innan du når avfarten eller att behålla hastigheten men på så sätt ligga för nära bilen framför. Trafiken handlar hela tiden om prioriteringar som rangordnas efter säkerhet. Eftersom avstånd är den viktigaste faktorn gäller:

Hellre bromsa och sakta ner bakomvarande trafik än att ligga farligt nära framförvarande (det vill säga så att du inte skulle hinna stanna om du behöver).

P.P.S

Efter att ögonen har vant sig vid en hög hastighet är det lätt att bli fartblind och tro att man kör långsammare än man gör. Därför kan det vara bra att hålla koll på hastighetsmätaren vid en avfart så att du inte närmar dig den nya vägen eller en kurva i för hög hastighet.

Prova mc-jaktens videoutbildning gratis

Med våra instruktionsvideos i datorn, surfplattan och mobilen blir din handledare din kompletta mc-lärare. Du behöver inte längre betala 800 kr/h för tipsen utan kan du lära dig ALLT du behöver kunna tillsammans med din handledare. Följ länken nedan och prova mc-jaktens Videoutbildning till mc-kort helt gratis.

KLICKA HÄR >>> PROVA PÅ MC-JAKTENS VIDEOUTBILDNING