mc-jakten gratis videotraning till mc-kort
 

Landsväg

Landsvägen är motorcyklistens bästa vän, men om den inte respekteras biter den tillbaka! De allra flesta allvarliga olyckor för motorcyklister sker som singelolyckor på landsväg.

Ta en titt genom guiden nedan för att till fullo kunna njuta av fantastiska landsvägar, utan att behöva äventyra din säkerhet!

Bromsberedskap/Hastighetsanpassning

Körning på landsväg handlar i stor utsträckning om hastighetsanpassning. Det vill säga att du i rätt lägen håller vägens tillåtna hastighet och i rätt lägen saktar in för att vara redo att bromsa om det behövs. Hastighetsanpassningen handlar alltså lika mycket om att våga hålla kvar vägens hastighet som att sakta in där fara kan finnas.

Vi har hört från många elever som har kuggat uppkörningen på grund av för låg hastighet på landsväg, och det förvånar ju egentligen inte. Med lågt stående sol, underkylt regn och blöta höstlöv kan även den bästa av förare finna det svårt att hålla uppe hastigheten i kurvorna. Men genom att lära dig rätt tekniker och förbereda dig så att du är bekväm med att tillämpa dem med din motorcykel, kan du se till att du inte kuggar din uppkörning, eller hamnar i diket någon dag, på grund av bristande hastighetsanpassning och bromsberedskap.

För att förtydliga; självklart ska du inte köra fortare än vad som känns säkert med avseende på rådande omständigheter även om hastighetsbegränsningen är hög, faktum är att förarprövaren vill se att du anpassar din hastighet och din beredskap efter hur omständigheterna ser ut. Men det är just din tröskel för vad som uppfattas som säkert, och dina faktiska marginaler, som kan påverkas av vana och god teknik.

Samtidigt finns en verklig fara i att eventuell bakomvarande trafikanter har en högre hastighet än dig, och inte hinner värja om de kommer ikapp dig i en skymd kurva. Som motorcyklist har du dessutom färre hjul, och således mindre kontaktyta att få väggrepp på, och du behöver kompensera detta med en bättre kurvteknik för hålla uppe tempot jämfört med en bilist.

Och kom ihåg att det är viktigt att du bibehåller ett lugnt och säkert förhållandesätt även om du känner dig osäker på om din hastighet är lämplig eller inte. Situationen blir inte bättre för någon av att du stressar upp dig och kör över din förmåga. Hemligheten ligger som sagt i att istället lära in rätt tekniker, öva in dem i praktiken tills du känner dig bekväm, och sedan våga lita på ditt omdöme.

Därför är det viktigt att även om du är en mc-jägare och har betydligt bättre förutsättningar än en vanlig privatist ( eller elev på trafikskola 😉 ), behöver du gott om tid  motorcykeln för banka in teorin i muskelminnet. På så sätt klarar du uppkörningen och är samtidigt väl förberedd för många skadefria år som motorcyklist. Vi går igenom exempel på hur du tillämpar hastighetsanpassning i praktiken i respektive delmoment, men generellt sätt gäller att huvudingredienserna för god hastighetsanpassning är:

 • God uppsiktsrutin
 • God riskmedvetenhet och förmåga att förutse faror.
 • Att vara bekväm med att manövrera fordonet för att på så sätt hastighetsanpassa naturligt, det vill säga att du kör fordonet, och inte tvärtom

Med god kurvteknik och planering ger du dig själv möjligheten att kunna köra i den högsta hastigheten förutsättningarna tillåter – är det inte fantastiskt!

Med det sagt finns det ett problem med att bli “för” bekväm. Det är nämligen så att vår hjärna har en tendens att släta ut och dra förhastade slutsatser kring (till synes) konstanta förhållanden. Med det menas att om du kör i en och samma höga hastighet under en lång tid, eller kör på samma vägsträcka (eller en liknande sträcka) många gånger, är det svårt att inte låta hjärnan lura dig att tro att du kan sluta vara alert och riskmedveten. Fartblindhet är en av de vanligaste orsakerna till en mängd olika olyckssituationer, och att resonera

“här brukar jag alltid köra fort, men det är ju aldrig någon fara..”

är ett argument som varken lekande barn, spontana oljefläckar eller vilda rådjur tar hänsyn till.

Och även om många förstår detta, är det väldigt många som underskattar fenomenet – om inte alla förare, men i mer eller mindre utsträckning. Det enda sättet att gå omkring det är att övertyga sig själv om att tillämpa en säker körattityd – och rannsaka sig själv om man är redo för konsekvenserna av ett trafikfarligt beteende. Att rycka på axlarna över en situation en gång för mycket kan innebära att du, eller någon annan i din närhet, tappar förmågan att rycka på axlarna överhuvudtaget.

Jag förstår poängen med hastighetsanpassning, men hur är det då med bromsberedskap?

Tanken är inte att du ska ha bromsberedskap hela tiden, det är varken roligt eller praktiskt. Men som vi nämner i lektionen bromsberedskap och inledande bromsning, kan skillnaden i reaktionstid vara avgörande i en nödsituation. Att kombinera förnuftig hastighetsanpassning, baserad på god uppsiktsrutin och avsökningförmåga, med bromsberedskap vid särskilt utsatta situationer kan du effektivt reducera risken för en olycka, och samtidigt ässa’ denna aspekt i din uppkörning.

Prata i klarspråk, ge mig några exempel! 

Bromsberedskap vill du ha exempelvis då:

 • Vid skymda kurvor / backkrön / korsningar / utfarter
 • När sikten är låg på grund av exempelvis bländande ljus
 • När du observerar en trafikant agera på att riskfyllt sätt i din närhet
 • Om du misstänker att något / någon kommer påverka din säkerhet

Och snälla påminn mig, vad innebar bromsberedskap nu igen?

Bromsberedskap innebär att du:

 • Släppt gasen
 • Tittat i backspegeln så att du vet att det är fritt att bromsa (dvs ingen trafikant bakom som kör för fort och för nära)
 • Sitter avslappnad med knäna knipna mot tanken och har blicken långt fram
 • Har handen / foten på bromsarna redo att bromsa (bromsreglagen ska vara inställda så att det finns ett visst spelrum så att du kan belasta dem lite lätt utan att faktiskt börja bromsa)

Anledningen till att många teoriböcker är luddiga på detta område (och många andra områden), är för att det är svårt att förmedla i precis vilka situationer man bör / icke-bör förhålla sig på ett visst sätt. Och vi på mc-jakten hamnar ibland oavsiktligt där också.

Det är därför vi istället försöka vagga er in i ett förnuftigt och självständigt tankesätt genom att komplettera med igenkännbara jämförelser, konkreta tips och ett mer utförligt material. Vi vill guida er in i essensen av vad de som skrev trafikreglerna ville förmedla, för att ni ska författa nya och förbättrade regler, tillsammans på vägarna. Detta är dock inte möjligt utan att gå igenom (en del väldigt tråkiga) överensstämmelser / trafikregler, eller stundom prata brett och generellt.

Men har ni idéer om hur vi kan nå fram på ett bättre sätt lyssnar vi alltid och gärna på vad ni har att säga, er åsikt är guld värd!

VIDEO – Bromsberedskap/Hastighetsanpassning

Påfart

Påfarter på landsvägar kommer i alla dess former. De kan ske genom en vänsterkurva, högerkurva eller ett accelerationsfält likt en motorväg. Eftersom mötande trafik kan använda ditt körfält för omkörning blir uppsikten både framåt och bakåt otroligt viktigt för att sedan omgående komma upp i vägens hastighet eller trafikpulsen för att minimera påverkan på trafiken bakom och reducera risken att bli påkörd.

Tänk på att:

 • Titta noga, tidigt, och tydligt
 • Accelerera bestämt (kan upplevas som något kraftigt om man är ovan) för att komma upp i trafikflödets hastighet
 • Ta det lugnt och sansat om du upptäcker att påfarten tar slut innan du hinner hitta en lucka, du kan stanna till i slutet av den alternativt använda vägrenen om det kan underlätta din påfart OCH kan göras trafiksäkert (såklart)
 • Titta även åt höger vid påfarten, det kan nämligen vara så att en mötande trafikant gör en omkörning och använder “ditt” körfält, eller att du oavsiktligen hamnar för långt ut och råkar köra i mötande körfält. Det är ytterst ovälkommet att råka köra över i mötande körfält på din uppkörning även om du försäkrar dig om att det inte kommer någon mötande trafik – det är till och med sammolikt att du blir kuggad direkt på grund av detta.

samt

 • Finns stoppmärke måste du stanna, och detta till fullt stillastående. Slarva inte med detta!
 • Råder väjningsplikt behöver du bara stanna om trafikförhållandena kräver det
 • Om du ska stanna; sakta in och visa tydligt din avsikt att stanna, men kör fram till vägen för att få bästa sikt och kortare startsträcka

VIDEO – Påfart

Vanlig körning på landsväg

Vanlig körning, rakt fram på landsväg kan tyckas vara ganska simpel men det är fortfarande stor skillnad på erfarna förare och på nybörjare. Skillnaderna handlar främst om hur långt fram föraren håller blicken och hur tidigt hen på så sätt kan anpassa sin körning beroende på den information som tas in. En erfaren förare har dessutom alltid koll på vad denne har runt omkring sig vilket är ett resultat av konstant rörlig blick och koll i backspeglarna. Innan du som ny motorcyklist ger dig ut på landsvägar bör du kunna genomföra uppsiktsrutinen utan att vingla eller att tappa fokus på vägen framför dig.

Tänk på att:

 • Du får använda vägrenen vid nödsituation eller om du hjälper någon att köra om. Däremot bör du undvika detta i mörker eller i korsningar (om du inte ska svänga höger). Notera att du har väjningsplikt när du ska ta dig in tillbaka på vägen från vägrenen
 • Tillämpa 3 sekundersregeln som ett mått på avståndsanpassning till övriga trafikanter, det vill säga att det bör vara 3 sekunder mellan dig och övriga trafikanter. Om fordonet bakom dig ligger för nära kan du låta denne köra om eller själv sänka farten för att uppmana bakomvarande att sänka sin hastighet / köra om samtidigt som du ökar din säkerhetsmarginal mot framförvarande. På så sätt behöver du inte bromsa lika hårt vid en nödsituation och därav ökar chansen att stress-nisse bakom dig hinner bromsa också
 • Tillämpa miljökörning
 • De högre hastigheterna som ofta råder på landsväg innebär att dina marginaler minskar och eventuella skador vid olycka blir allvarligare. Rent statistiskt inträffar flest dödsfall med motorcyklister på 70-väg. Som en jämförelse kan noteras att under sträckan du hinner stanna till stillastående om du kör i 30 km/h, hinner du inte ens börja bromsa om du kör i 50 km/h. Jämför överslagsräkningen under lektion Inledande bromsning
 • På landsväg och i höga hastigheter behöver du dessutom tänka på exempelvis lösgrus, väggropar eller vilda djur i större utsträckning jämfört med i stadstrafik
 • Utanför tätort där ingen hastighetsbegränsningsskylt finns gäller 70 km/h, med hastighetsanpassning efter rådande omständigheter givetvis

Vänstersväng

Vänstersväng på landsväg är en ofta olycksdrabbad situation, som gör dig sårbar för flera faror men framför allt bilar bakifrån och mötande fordon som kör rakt fram. Det viktiga när du gör en vänstersväng är därför att bakomvarande trafik inte ska tveka en sekund på vad ditt nästa drag är. Det finns tre olika sätt att ta sig en an en vänstersväng vid tung trafik:

 • Sakta in tidigt och låta trafik köra om
 • Kör rakt fram, vänd och kom tillbaka för att sedan svänga höger
 • Svänga av höger, vända och sedan ta svängen från andra hållet

Tänk på att:

 • Utföra uppsiktsrutinen (och här är det verkligen superviktigt att du har uppsikt bakåt, denna situation är nämligen en av de absolut olycksdrabbade i trafiken)
 • Utför en mjuk inbromsning inför svängen
 • Anpassa din placering; till vänster om du ska svänga, till höger om du ska låta övrig trafik köra om
 • Utföra uppsiktsrutinen
 • Ge tecken i god tid innan du börjar svänga
 • Det kan vara lätt att bli fartblind och på så sätt överskatta hur lång tid du behöver på dig att sakta ner
 • Använda din motorbroms för miljövänlig körning
 • Söka av hur vägen ser ut efter din sväng – finns det korsande gång / cykeltrafik, väggupp, eller andra hinder?
 • Accelerera upp efter sväng till rätt hastighet och högsta lämpliga växel

VIDEO – Vänstersväng

Högersväng

När det gäller högerkurvor på landsväg korsar vi till skillnad från vänstersvängar inte något mötande körfält vilket gör dessa svängar mycket säkrare. Faran bakifrån finns däremot fortfarande kvar och det är därför även här otroligt viktigt att bakomvarande trafik tidigt vet om att du kommer att svänga.

Precis som för vänstersväng, tänk på:

 • Utför en mjuk inbromsning inför svängen
 • Anpassa din placering; till höger av vägen. Notera att vid bra väglag och upplyst väggren får du även använda den
 • Utföra uppsiktsrutinen
  • Kontroll bakåt innan inbromsning och
  • Döda vinkeln innan sidledsförflyttning och placering (ta för vana att alltid kika över axeln och döda vinkeln även om din placering är till höger och du ska svänga höger, enligt principen att du alltid vill veta vad som händer åt det hållet du förflyttar dig)
 • Ge tecken i god tid innan du börjar svänga
 • Det kan vara lätt att bli fartblind och på så sätt överskatta hur lång tid du behöver på dig att sakta ner
 • Använda motorbroms för miljövänlig körning
 • Söka av hur vägen ser ut efter din sväng – finns det korsande gång / cykeltrafik, väggupp, eller andra hinder?
 • Accelerera upp efter sväng till rätt hastighet och högsta lämpliga växel

Körning på smal/krokig väg

Körning på smal krokig väg har blivit ett eget moment på uppkörningen. Troligen för att det är den farligaste typen av väg på en motorcykel och förarprövaren vill vara säker på att du behärskar detta.

Generellt sätt har dessa vägar många tätt inpå varandra skarpa kurvor, och därför är det ofta fördelaktigt att ligga kvar på en och samma växel under relativt långa perioder, och detta är normalt. Om du istället skulle bibehålla en hög växel i ett försök att köra eco-drive tappar du i gengäld styrförmåga i form av sämre kontroll över din acceleration och deceleration.

Det finns även en variant av dessa vägar som är på grus som underlag, och där vill förarprövaren se att du kan bibehålla rådande hastighetsbegränsning genom god kurvteknik. Särskilt för grusväg är däremot att du vill sträva efter att hålla motorcykeln mer upprätt, och detta för att undvika att tappa greppet mot underlaget.

Om du kör på en smal, krokig och grusig väg kan du luta din kropp inåt kurvan samtidigt som du rätar upp din motorcykel utåt kurvan, för att på så sätt reducera risken för att tappa greppet mot underlaget.

Omkörning

Omkörning på landsväg är den farligaste sortens omkörning. Detta på grund av höga hastigheter och omgivande trafik. Här är nyckeln att inte ta några onödiga risker. “Behöver jag verkligen köra om?” kan vara en bra fråga att ställa sig innan man bara blåser om 🙂

Viktigt att tänka på när du kör om, är det precis som för omkörning i tätort, är att ha en god uppsiktsrutin i samband med omkörningen.

Du vill även hålla gott avstånd i sidled (detta för att påverkas mindre av eventuella vindbyar och för att ge vingelutrymme till dina medtrafikanter – gäller cyklar lika mycket som bilar)

Har du möte när du ska genomföra omkörningen är det även viktigt att tänka på följande innan du bestämmer dig för att köra om:

 • Bedöm omkörningssträckans längd
 • Hur fort kör fordonet/fordonen du ska köra om?
 • Hur långt sträcker sig fordonet/fordonen du ska köra om?
 • Hur fort kan jag själv köra? (notera att det inte är lagligt att köra fortare än hastighetsgränsen – inte ens vid omkörning)
 • Hur lång fri sikt har jag?
 • Hur fort kör mötande
 • När möts vi?

= Hinner jag med en omkörning?

Även om du inte har möte kan det hända att det är en trafikant som bortom din sikt (på grund av trafik framför dig eller ett backkrön till exempel), vill göra en vänstersväng från landsvägen.

En väldigt olycklig klassiker skyldig till ett stort antal allvarliga olyckor är just då en trafikant (ofta motorcykel) kör om en rad bilar, bara för att bli tvärt avbruten av en bil som bestämt sig för att svänga vänster. Utan att gå in i någon tvist om vem som förorsakat olyckan är det uppenbart för vem det gör ondast..

Det är också vanligt förekommande att omkörningen av en vänster-svängande bil påbörjas för tidigt och för fort, för ivrigt helt enkelt, och då framförvarande bil bromsar in oväntat kraftigt inför svängen får den som kör om en ovälkommen överraskning som resulterar i en väldigt kännbar olycka för de inblandade.

Poängen vi vill förmedla är alltså:

Var j*vligt försiktig vid omkörning på landsväg

Och återigen, tänk på att det inte är ett misslyckande att avbryta en omkörning – inte ens på en uppkörning. Förhållanden kan ändras som förändrar situationen mot hur du bedömde den från början. Bättre att vara säker och avbryta, än chansa på att hinna…

När det gäller att bli omkörd har du alltid skyldighet att hjälpa till. Oftast innebär detta att inta en placering lite mer till höger i din fil, ibland även använda väggrenen om det är säkert och ingen heldragen linje finns.

Ett generellt tips inför din uppkörning är att undvika omkörning. Om din förarprövare ber dig om det så gör det men det behövs ofta inte och det kan då snarare bara betraktas som ett extra tillfälle att ställa till det för sig 🙂

Och kom ihåg, det inte tillåtet att genomföra en omkörning om fara kan uppstå eller:

 • Fordon bakom dig håller på att köra om
 • Vid möte, om du behöver köra över vägens mitt
 • Vid backkrön och kurvor med skymd sikt, om du behöver köra över vägens mitt
 • Strax före och i korsningar där högerregeln gäller
 • Strax före eller i järnvägskorsningar som saknar bommar och / eller trafiksignal
 • Till vänster om ett fordon som indikerar vänstersväng

Järnvägskorsning

På grund av tågens långa bromssträckor finns särskilda regler och säkerhetsfunktioner för järnvägs- och spårvägskorsningar. En järnvägskorsning kan finnas både med och utan bommar, trafiksignal och vägmärken. Men egentligen gör det ingen skillnad eftersom även om korsningen är helt omärkt vill du fortfarande agera på bästa sätt för att inte hamna under 100 ton tåg.

17035 Varning för jarnvagskorsning utan bommar

Genom att följa ageranderutinen nedan kan du minimera olycksrisken i samband med järnvägskorsningar:

1) Påminn dig själv om att tåget behöver upp till 2 km på sig att stanna, så oavsett hur många skyltar eller bommar som finns är det du, och bara du, som har ansvaret att se till att du inte blir inblandad i en tågolycka. Säkerhetsfunktionerna är där för att hjälpa dig men medför aldrig några garantier

2) Förbered dig på att korsningen kommer genom att vara vaksam på vägskyltarna

 • Redan när skyltarna dyker upp (50 – 250 m innan korsningen) bör du börja hastighetsanpassa din körning och söka av din omgivning, både med din syn och din hörsel. Hur god sikt du har och huruvida järnvägskorsningen har bom eller ljud- / ljussignal avgör nämligen hur du bör närma dig och passera korsningen

3) Närma dig järnvägskorsningen med låg fart

 • Inför korsningen kan du med fördel växla ned och motorbromsa. Detta gör att din motorcykel får ett högre varvtal och högre effekt, som kan komma väl till hands om du missbedömt situationen och skulle behöva väja undan för tåget. Genom att växla ner tillåts du köra i lägre hastighet och reducerar risken att råka få motorstopp. Många järnvägskorsningar har en något guppig övergång och här vill du gärna inte bli stående
 • Sträva efter att köra så långsamt att du hinner kontrollera att kusten är klar i båda riktningarna av spårets förlängning minst en gång åt vardera håll
 • Om sikten är låg, eller bom / trafiksignalerna varnar för ankommande tåg, ska du stanna till helt stillastående. Se till att inte ta onödiga risker, och växla ner hela vägen till 1ans växel innan du kör iväg igen
 • Vill du köra om i samband med korsningen är det tillåtet så länge det finns en bom eller trafiksignal vid korsningen. Vill du köra om ett 2-hjuligt fordon får du dock göra det även om dessa säkerhetsfunktioner inte finns. Notera däremot att bara för att du kör ett 2-hjuligt fordon, innebär det inte att du får köra om bilar före / i korsningen då järnvägskorsningen saknar bom / trafiksignal

4) Framme vid övergången

 • Accelerera något då du kör över korsningens övergång, och om bommarna precis fällts ner och du behöver vänta in tåget bör du stänga av motorn för att få en guldstjärna i miljövänlig körning. Om du inser att du kommer behöva att stanna till, visa då denna avsikt så tydligt och tidigt som möjligt
 • Skulle du fastna mellan stängda bommar är det bara att ta sats, hålla i dig och köra igenom dem som en actionfigur. Oroa dig inte, de är konstruerade för att ge med sig
 • För övrigt gäller att du inte får parkera 30 meter före eller efter en järnvägskorsning

VIDEO – Järnvägskorsning

Avfart

Avfart från landsväg kan se ut på många olika sätt. Ofta sker det i form av en högersväng eller en vänstersväng men också via avfarter. Fartblindhet och avåkning i snäva kurvor efter en avfart samt påkörning bakifrån är de vanligaste olyckorna när det gäller avfarter. Tänk därför extra på noggrann uppsikt bakåt innan inbromsning och planera avfarten tidigt så att du hinner komma ner i fart.

Tänk på:

 • Uppsikt bakåt!
 • Lämplig hastighet
 • Om du planerar tidigt är avfarten ett ypperligt läge för motorbroms

Ett bra tips är att använda vägrenen om trafik trycker på bakifrån; detta är tillåtet om ingen heldragen linje finns. Var däremot noga med att kontrollera väglaget, finns grus eller annat på väggrenen som gör den olämplig är det bättre att hålla sig på körbanan.

Vilt

En fråga som ofta dyker upp på mc-forum, och ett ämne som det råder stor förvirring kring, är hur man ska förhålla sig till vilt när man kör mc.

Det är en viktig fråga. Och det är en fråga som uppenbarligen inte trycks på tillräckligt under körkortsutbildningen.

Det är nämligen så att risken att drabbas av en dödsolycka på grund av vilt är 35 gånger större(!) om du kör motorcykel jämfört med bil, enligt älgskadefondföreningens statistik från 2013. Och det sker en viltolycka i Sverige en gång i kvarten.

Även om det kanske är förvånande är rekommendationen detsamma för motorcykel. På en motorcykel är du mer sårbar för en kollision men risken är att konsekvenserna blir avsevärt mycket större om du försöker väja. Kan du däremot göra en säker väjning är det så klart att föredra, det beror helt enkelt på situationen.

Du kan dock alltid försöka verka proaktivt – med god avsökning, hastighetsanpassning och bromsberedskap.

Det finns även goda praktiska kurser att tillgå som till exempel SMC’s knix-kurs för att öva under kontrollerade former. Ännu har inte mc-jakten någon egen praktisk kurs, men vi hör av oss när vi har det!

Ta hand om er där ute, låt oss göra en gemensam insats för att förbättra de där urusla statistiksiffrorna!

Halt underlag

Halt underlag är, av uppenbara skäl, en otroligt viktig aspekt att beakta som motorcyklist. Ofta är dock kunskapen och riskmedvetenheten kring detta obefogat låg. Många faror är förutsägbara som regn eller lösgrus när det är skyltat om grustag i närheten, men många faror ligger också där man minst anar det, eller så är de helt omöjliga att förutspå.
Av den anledningen är hastighetsanpassning och avsökning/fantasi återigen dina stöttepelare för att se till att du håller motorcykeln upprätt vid halt väglag.

För att underlätta i processen att identifiera eventuella situationer där halt väglag kan uppstå, har vi listat några exempel nedan.

Under våren:

 • Plötsliga temperatursvängningar
 • Smältvatten som frusit till is
 • Skuggiga partier
 • Fläckvis halka
 • Grus
 • Hästbajs

Sommar:

 • Solvarm asfalt
 • Regn en varm sommardag kan innebära halka

Hösten:

 • Löv, lera, eller jord vid regn
 • Underkylt regn
 • Den första plötsliga frosthalkan
 • Broar, viadukter och svackor

När som helst:

 • Oljefläckar, kan finnas lite varstans även i korsningar om det är någon som struntat i besiktningen
 • Nya däck tenderar att vara väldigt hala innan de blivit inkörda (då rekommenderat med inga hårda accelerationer, inbromsningar eller kurvtagningar de första 15 milen!)

Mörkerkörning

När det är mörkt försämras din sikt och din uppmärksamhet kan också försämras på grund av trötthet. Visst syns mötande bilisters lyktor tydligare, men risken är desto större för olyckor orsakade av olika typer av väghinder som du inte hann observera.

Eftersom ljusen också syns mer, blir det lätt väldigt bländande om du kör med helljuset på. Därför har du vid mörkerkörning skyldighet att blända av (stänga av helljuset) då den kan blända dina medtrafikanter i samband med till exempel möte, då du ligger nära inpå bakom någon, eller i samband med en korsning. Helljuset är annars din bästa vän som du vill använda flitigt när det är mörkt och du inte bländar någon. Det är upp till din bedömning. Till exempel kan du i en vänstersväng ha helljuset tänt längre än vid en högersväng utan att blända mötande trafik, eftersom det direkta ljusskenet från din motorcykel inte behöver skära mötande körfält på samma sätt som i en högersväng.

Tänk även på att inte köra för nära vägkanten eftersom det där ofta finns olika hinder som väghål eller döda djur (eller levande!) som du inte hinner se med så begränsad sikt. Samma gäller med exempelvis vägrefuger och liknande, som du i vanliga fall hade sett på långa väger kan nu bli en otrevlig överraskning.

 

Prova mc-jaktens videoutbildning gratis

Med våra instruktionsvideos i datorn, surfplattan och mobilen blir din handledare din kompletta mc-lärare. Du behöver inte längre betala 800 kr/h för tipsen utan kan du lära dig ALLT du behöver kunna tillsammans med din handledare. Följ länken nedan och prova mc-jaktens Videoutbildning till mc-kort helt gratis.

KLICKA HÄR >>> PROVA PÅ MC-JAKTENS VIDEOUTBILDNING