mc-jakten gratis videotraning till mc-kort
 

Stadstrafik

Detta avsnitt handlar om stadstrafik och allt du behöver veta för att ta dig fram i denna röriga miljö med massvis med lagar, regler, trafikanter och annat att hålla reda på!

Om inledande tätort

Nu ska vi ge oss in på körning i trafik och i detta delmoment går vi igenom några viktiga huvudpunkter som gäller i trafiken oavsett vilken typ av väg du kör på.

Nu när vi kommer till trafikkörningsdelen av kursen kommer du få se nästan alla klipp från två perspektiv. Först från förarens perspektiv och sedan bakifrån.

I första person fokuserar vi på sikten i kurvan etc. och i andra vinkeln fokuserar vi mer på placering, hur du ska titta etc.

VIDEO – Om inledande tätort

Vägmärken och väjningsregler

Nedan följer en del av teorikursen, som går igenom temat vägmärken – något som det finns gott om i stadstrafik!

Stanna och parkera

17041 Forbud mot att stanna och parkera fordon

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Till att börja med, lite grundläggande juridisk klargöring:

Att stanna innebär att din motorcykel är stillastående av annan anledning än för att:

 • Undvika fara
 • Trafikförhållandena kräver det
 • Parkera
Förbud mot att parkera fordon

Förbud mot att parkera fordon

Att parkera innebär att fordonet, med eller utan förare, är uppställt av annan anledning än för att:

 • Undvika fara
 • Trafikförhållandena kräver det
 • Släppa av och plocka upp passagerare
 • Lasta på och av

Grundtanken bakom samtliga bestämmelser kring att stanna och parkera går helt enkelt ut på att inte orsaka trafikfara, eller vara uppenbart i vägen i någon mån – sunt förnuft tar dig med andra ord långt! För att vagga in oss i vad detta innebär i praktiken följer nedan en lista med typiska situationer som är olämpliga för att stanna och parkera i samband med.

Det är olämpligt (läs olagligt) att stanna, och således parkera, då:

 • Du skymmer sikt för andra trafikanter och / eller trafikmärken, eller befinner dig på en plats där sikten redan är begränsad som i samband med ett backkrön eller en skymd kurva
 • Du befinner dig i en tunnel, rondell, på en motorväg / trafikled, kollektivkörfält, spärrområde, vid gul heldragen linje (eller vit heldragen linje på din sida vägen, om avståndet mellan dig och linjen är mindre än 3 meter)
 • Du befinner dig inom 10 meter framför ett övergångsställe, cykelbana eller korsning. Efter denna plats är det fritt fram att parkera, då faran är över och sikten fri för dina medtrafikanter.
  • för järnvägskorsning gäller dock 30 meter före och efter. Tåg är inte att leka med..
 • Inte att förglömma; då vägen är skyltad med “Förbud mot att stanna och parkera fordon”-skylten.

Även förutsatt att det inte är skyltat mot parkering, eller att du inte bryter mot stoppförbudsreglerna ovan, kan det fortfarande finnas vissa situationer där det inte är OK att parkera. Som motorcyklist har du dessutom andra viktiga aspekter att ta hänsyn till som du inte behöver bry dig om som bilist. Nedan följer en lista med tips och regler att beakta vid parkering.

Vid parkering, tänk på att:

 • Inte parkera 20 meter innan till och med 5 meter efter en busshållplats (de klossarna behöver mycket space)
 • Inte parkera så att du blockerar någon typ av passage. Detta kan till exempel vara grannens uppfart eller att dubbelparkera in någon som inte har ett 2-hjuligt fordon
 • Om väglaget är mjukt, som sand eller jord i regn eller asfalt i starkt solsken, är risken stor att stödet sjunker in i marken och din motorcykel välter. Motverka detta genom att:
  • välja en lämpligare parkeringsplats
  • placera ett hårt föremål under stödet
  • använda centralstödet, om du har ett sådant, istället för sidostödet
 • För att undvika att motorcykeln oavsiktligt rullar av stödet i sluttande underlag vill du, om möjligt, parkera motorcykeln med nosen och sidostödet uppåt backen. Notera dock att det finns en regel som lyder att det är förbjudet att parkera ett fordon mot färdriktningen. Huruvida denna regel tillämpas även för motorcyklar i branta nedförsbackar lämnar vi dock osagt.

Även om vissa av dessa tips inte kommer att vara tillämpbara under just din uppkörning, är det ändå bra tips för dig att ha med dig som ovan med en 2-hjuling på 200 kg. Om inte annat kan det tänkas att du slipper beställa reservdelar i sista stund före din uppkörning om hojen skulle råka välta när du är ute och övningskör 🙂

Du kanske även har reflekterat kring att motorcyklar tenderar att parkera lite till synes som de vill i t.ex. stadsmiljö. Ur ett juridiskt perspektiv är det dock samma regler som gäller för motorcyklar som för bilar. Att det förekommer att motorcyklar står parkerade på platser där bilar sällan står är snarare ett fenomen ur sociala och praktiska aspekter; att motorcyklar tar upp mindre plats och att platsen de står på ofta ligger utanför parkeringsvakternas jurisdiktion. Det är dock ingen garanti för att en motorcykel inte kan bli bötfälld för en olovlig parkering.

VIDEO – Stanna och parkera

Bromsberedskap

Att köra motorcykel säkert innebär att man alltid kör så att man hinner stanna inför faror.

Ibland är det nödvändigt att stoppa fordonet på kort varsel.
Därför är det extremt viktigt att du hela tiden har koll på din omgivning,
och är effektiv och bekväm med att använda en god uppsiktsrutin.

I höga hastigheter är stoppsträckan vid bromsning ofta väldigt lång. Detta beror på två olika delar. Reaktionssträckan och bromssträckan. De tillsammans skapar stoppsträckan.

Reaktionssträckan är sträckan du färdas från det att du inser behovet av att bromsa tills du faktiskt börjar bromsa. Säg att din reaktionstid inkluderat att greppa / lägga upp foten på bromsen tar en sekund. I 90 km/h blir det 25 m,

eftersom:

Hastighet * Tid = Sträcka

eller

90 km/h * (1 s * 1/3600 h/s) = 25 m,

Det är alltså längden av en simbassäng som du förlorar innan du ens börjar bromsa. På den sträckan hinner man dela asfalt med en eller flera djur om oturen är framme.

För att förkorta denna sträcka gäller det att vara uppmärksam och bromsberedd. Tanken är inte att du ska vara bromsberedd jämt och ständigt, men du ska vara uppmärksam på ställen där det krävs extra bromsberedskap. Exempel:

 • Efter utfartsskyltar
 • I korsningar
 • I alla lägen där du kan vara skymd för andra trafikanter som riskerar att köra ut framför dig
 • Vid skolor och andra ställen där barn kan springa

Använd din fantasi!

Du skapar bromsberedskap genom att du:

 • släppt gasen
 • tittat i backspegeln så att du vet att det är fritt att bromsa (dvs ingen trafikant bakom som kör för fort och för nära)
 • sitter avslappnad med knäna knipna mot tanken och har blicken långt fram
 • har handen / foten på bromsarna redo att bromsa (bromsreglagen ska vara inställda så att det finns ett visst spelrum så att du kan belasta dem lite lätt utan att faktiskt börja bromsa)

Mycket av din utbildning och sedan din uppkörning handlar om att du ska köra på ett sätt som ger dig marginaler att agera på lämpligt sätt vid behov, och för detta är det kritiskt att du vet hur du etablerar en god bromsberedskap.

Hastighetsanpassning

Hastighet är det största faktorn när det kommer till säkerhet som du själv kan påverka på en motorcykel, eftersom du kommer lindrigare undan om du vurpar, samtidigt som du ökar oddsen för att du hinner reagera på oförutsedda händelser.

På uppkörningen innefattar detta om att du tydligt ska visa att du vet vilken hastighet som gäller, eller vilken hastighet som är lämplig, och följer den.

Tanken är att du ska kunna stanna inom det område du ser, och framför varje hinder som går att förutse… Förmodligen omöjligt, men det är troligen också nollvisionen. Och det betyder inte att det inte är en god målsättning!

För att hjälpa dig på traven, listar vi nu ett par typiska platser där du bör tänka på att ha en lägre hastighet.

Kör med en lägre hastighet:

 • Då det är dålig sikt, mörker eller vid risk för bländning
 • Risk för smutsstänk (vattenstänk) eller dåligt väglag
 • skarpa kurvor, backkrön, vid möte med fordon på smala vägar eller där det kan förekomma korsande trafik
 • Vid vägarbete, korsning, övergångsställe, en olycksplats, nära barn eller spårvagn/buss/annat fordon som stannat för att släppa av passagerare

Placering

Regel nummer ett är att du ska placera dig för att minimera risk och så logiskt för dit du ska så att du minimerar framtida körfältsbyten.

Det innebär till exempel att du bör placera dig korrekt tidigt så att du undviker onödiga stopp längre fram eller förhastade filbyten. Säkert och miljövänligt. För att undvika körfältsbyten i tät trafik på gator begränsade till 70 km/h eller mindre uppmanas du därför att bara byta körfält om du ska stanna, svänga eller köra om.

Din placering ska berätta för medtrafikanter vad ditt nästa steg är samtidigt som du inte får hindra annan trafik att ta sig in på vägen du befinner dig.

När det gäller motorcykel gäller det också att placera sig så att man inte blir trängd eller bjuder in någon annan till att köra bredvid en i körfältet. Många som tar mc-kort har kört moped innan och har vanan att ligga något till höger i filen vilket bjuder in bilar till att köra om i samma fil vilket är en fara som vi motverkar genom att ligga mitt i filen.

Du ska alltså inte bjuda in någon till att köra om dig i samma fil men om du ser någons avsikt bakifrån att köra om dig ska du hjälpa till så mycket som möjligt. Detta innebär att placera dig till höger i ditt körfält. Bra tumregel kan vara där en bils högra hjul skulle vara placerat i samma situation.

I en korsning är det även en bra tumregel att befinna sig där en bils vänsterhjul skulle befinna sig i en vänstersväng, och vid det högra hjulet vid en högersväng.

Särskilda rekommendationer för placeringsval gäller för till exempel enkelriktade gator, rondeller eller motorvägsavfarter, även om ovanstående “tänk” alltid gäller.

Om det känns mycket att ta in på en gång kan du andas ut, vi kommer som sagt att nämna placeringsval igenom hela kursen på ställen där det är extra viktigt 🙂

Bonustips:
Detta tips kommer kanske inte hjälpa dig att ta körkortet, men när du väl har det kommer det vara ett mantra!

Du kanske har märkt att en del motorcyklar kör mellan filerna och i vägren vid tät trafik, och frågat dig själv om det verkligen är tillåtet? Eller om det är OK att de kör förbi köerna i kollektivkörfältet?

– Svaret är att det inte finns någon regel (6 Maj 2015) som förbjuder en motorcykel att passera mellan filerna, så länge det görs på ett trafiksäkert sätt. Vägren är däremot inte tillåten att använda på detta sättet. Tänk dig att vägren är reserverad för nödsituationer och det kan mycket väl ligga diverse föremål på marken – vilket gör det till en direkt trafikfara att köra där!

– Det finns heller ingen lag (4 Februari 2015) som säger att motorcyklar har rätt att köra i kollektivkörfält, om körfältet inte är särskilt skyltat för detta det vill säga. Däremot är uppförandekoden att det är OK så länge kollektivkörfältet inte är direkt olämplig att framföra din motorcykel i, såsom då kollektivkörfältet:

 • Även används som en hållplats
 • Delas av flera fordon, t.ex. buss- och spårvagnstrafik
 • Styrs av särskilda ljussystem

Gatukorsning

Vid en gatukorsning sätts de flesta av dina mc-kunskaper på prov. Använd listan nedan som en checklista för vad du bör göra inför gatukorsningar.

1. Inventering

Inventeringen av en korsning, det vill säga fundera kring vilka faror som finns, bör inledas tidigt. Till och med innan du har bra sikt i korsningen.

Vad gäller i denna korsningen?
– Regler, sikt, hastighet, väglag, polis, trafiksignal, vägmärken, vägmarkeringar, övergångsställen, fotgängare, cyklister, korsande trafik?

– Vad är det jag inte ser? Finns det risk för vilda djur eller barn som kan springa in på vägen? Kan det finnas en skymd utfart?

2. Avsökning

Avsökning av en korsning sker så fort det blir möjligt med hjälp av att du har en rörlig blick långt fram. Du ska söka av från vänster till höger med en återblick till vänster (om det inte är skymt och bättre sikt åt höger – då kan höger till vänster med en återblick åt höger fungera).

Finns trafikanter du har väjningsplikt för i korsningen?

Vrid på huvudet för att upptäcka cyklister som korsar vägen du svänger in på.
Finns det trafikanter som har väjningsplikt för dig?

Sök ögonkontakt med övriga trafikanter (om möjligt) för att stämma av om de uppfattar situationen på samma sätt som du.

3. Hastighetsanpassning

Dags att anpassa hastigheten (och växel) inför korsningen. Glöm inte att det är du som bedömer vilken hastighet som är lämplig. Det finns en maxgräns men det är din bedömning av informationen du fått genom att inventera och söka av korsningen som bestämmer om den är lämplig eller om lägre hastighet passar bättre.

Här kommer även växling och växelval in. Klarar du dig igenom korsningen med en trött mc (hög växel) eller bör du växla ner för att få en piggare motorcykel som reagerar snabbare på gasen?

4. Placering

Placering handlar om att tydligt visa din planerade körväg. Glöm inte att på motorcykel är det mitten av filen som gäller vid körning rakt fram, så ta plats för att inte öppna upp för andra trafikanter att tränga sig in ditt utrymme.

När korsande trafik har väjningsplikt för dig (till exempel när du kommer på en huvudled i en osignalerad korsning eller då du har grönt ljus i en signalerad) är det viktigt att du inventerar korsningen och är handlingsberedd. Alltså inte gasa blint igenom korsningen.

Avsökning och fantasi

Avsökning och fantasi handlar om att ha koll på vad du har runt dig men samtidigt fråga dig själv – vad är det jag inte är medveten om, vad är det jag inte ser? Vilka oväntade faror lurar och hur kommer mina medtrafikanter rimligtvis framföra sig – har jag tillräckligt god marginal att hantera en situation där de beter sig oförutsägbart?

– Gömmer det sig en bil bakom lastbilen som svänger?
– Befinner jag mig i mina medtrafikanters döda vinkel?
– Vilken hastighet och placering bör jag tillämpa?
– Vilka trafikregler gäller?

Att försöka vara medveten om och undvika dina medtrafikanters döda vinkel är ett bra sätt att vidga sitt perspektiv från sin egen upplevelse och agerande, och förutspå andras. Undvik alltid att köra i andra trafikanters döda vinkel. Om du måste, spendera så lite tid där som möjligt. Och tänk på att ha uppsikt bakåt både vid acceleration och inför inbromsning – för att undvika att försvåra en påbörjad omkörning eller tvinga trafikanten bakom dig att köra in i dig bakifrån.

Genom kontinuerlig avsökning ska du ha koll på vad som händer runt omkring dig. Kontrollera backspeglar, döda vinkeln och trafiken framför dig – gör detta löpande med en rörlig blick. Avsök från vänster till höger, eftersom trafiken du möter först kommer från vänster. Om sikten är skymd åt vänster, och du har god sikt åt höger, kan du självklart söka av åt höger tidigare.

Några av dina viktigaste verktyg för att uppnå en säker körstil med god situationsberedskap är:

 • Kontinuerlig avsökning
 • Anpassa din hastighet
 • Ha rätt växel
 • Placera dig tydligt
 • Bromsberedskap
 • Visa / varna medtrafikanter med hjälp av bromsljuset

Med en god avsöknings- och fantasiförmåga kan du läsa av din omgivning och använda alla tillgängliga ledtrådar för att visualisera och planera din körning.

Likt professionella tävlingsförare och idrottsmän är det just med förmågan att visualisera hur du framgångsrikt genomför det du ska göra, som du också gör det. Att kunna placera ditt fordon inför nästföljande kurva redan i kurvan innan, är en skillnad som avgör om du får stå på prispall eller inte.

Och i trafiksammanhang kan det innebära att du oturligt hamnar i ett mötande körfält, och det kan avgöra om du kommer fram till hojfiket med alla kroppsdelar i behåll eller inte.

Genom att ta hjälp av omgivningens alla ledtrådar såsom vägens dosering och lutning, framförvarande trafiks hastighet (fart och färdriktning) och placering, och försöka förutspå hur vägen ser ut längs med trafikräcket förbi bergsväggen som skymmer din sikt – kan du bli en säker mc-förare, och de allmänna vägarnas Valentino Rossi.

Övning

Öva på att använda din fantasi för att förutspå trafikfaror. Vare sig du är på en motorcykel, i en bil, buss, på en cykel eller promenerar kan du öva på din avsökningsförmåga. Detta kommer underlätta din uppkörning enormt samtidigt som det gör dig till ett skolexempel i säker körning!

VIDEO – Avsökning och fantasi

Vanlig körning i stadstrafik

Placering – du och vägen

Högerfilen är den grundläggande placeringen för körning rakt fram på flerfilig väg, övriga filer i din färdriktning används annars då du vill köra om eller då du gynnas av det för att planera din körning mot ett visst färdmål. Vi kommer gå igenom teorin bakom ditt placeringsval i respektive del av kursen.

Finns det bara ett körfält i din färdriktning kan det dock hända att du ibland måste köra på “fel sida vägen”, för att väja för till exempel ett parkerat fordon. Detta är tillåtet så länge det görs på ett trafiksäkert sätt och du inte bryter mot andra trafikregler såsom kör över en heldragen mittlinje som avser ditt körfält, vägskyltar eller instruktionerna från en polisman.

Med vår ringa storlek som motorcyklist kan du och bör du meddela dina medtrafikanter åt vilket håll du ska köra åt i en korsning genom att placera dig åt vänster, i mitten, respektive till höger i körfältet. Är vägen enkelriktad betraktar du hela vägen som ett och samma körfält.

Placering – du och andra trafikanter

Den så kallade 3-sekundersregeln är ett bra riktmått på vad som ofta är sund avståndshållning till dina medtrafikanter. Regeln säger att det bör vara 3 sekunder mellan två fordon efter varandra. Detta ger dig inte bara bättre sikt utan ökar också säkerhetsmarginalerna om något oförutsett skulle inträffa.

Givetvis kan det vara svårt att bibehålla detta avstånd i tät trafik, eller på vägar med många korsningar. Trafikflödet går upp och ner och det viktiga är att du är medveten om och försöker anpassa ditt säkerhetsavstånd efter rådande trafikförhållande. För att kunna göra den bedömningen behöver du däremot en känsla för vad som är “för nära” och inte. Detta kan du få en känsla för genom att spendera tid på motorcykeln och öva inbromsningar, eller ta en titt på videon “Moment: Inledande manövrering, Lektion: Inledande bromsning“.

VIDEO – Moment: Inledande manövrering, Lektion: Inledande bromsning

Om du upplever att någon är för nära bakom dig, öka avståndet till den framför dig. Det ger dig marginal. Inget säger att bakomvarande kommer låta avståndet mellan er öka för att du minskar avståndet till framförvarande. Dessutom får du bättre sikt om du ökar avståndet till framförvarande.

Tänk på att hålla ett gott avstånd till andra även i sidled. Som motorcyklist är du särskilt sårbar för den sporadiska dörröppningen från parkerade bilar (eller folk som inte tycker du ska få passera mellan körfälten i trafiken. Att ha ett gott sidoavstånd överlag är även en bra riktlinje eftersom det ökar dina marginaler för exempelvis lekande barn som plötsligt springer ut på gatorna.

Övrigt:

Vid möte är det den som har hindret på sin sida vägen som ska släppa förbi de andra trafikanterna. Här gäller det att samarbeta och precis som vid påfarter är varannan-princip något man kan försöka sträva efter. Du kan även utnyttja din omgivning för att förenkla passagen för dina medtrafikanter i tajta utrymmen genom att exempelvis placera dig inåt en lucka mellan parkerade bilar medan den andra trafikanten passerar dig.

Ett vanligt misstag i trafiken är också att glömma att stänga av sin blinkers, vilket är lätt att råka göra på motorcykel eftersom de inte stänger av sig självt automatiskt. Lyckligtvis är reglerna för att glömma blinkers på inte lika hårda som om du istället glömmer att använda blinkers då du ändrar din position sidledes såsom vid en korsning eller filbyte (detta kan mycket väl resultera i en böter på ett par hundralappar, och det är många bullar på hojfiket).

Motorcykel vs. Bil:
Med en motorcykel behöver du inte sträva efter att “slicka vägkanten” på samma sätt som möjligen kan tolkas i Jakobs instruktioner för bil i filmen nedan. Att göra det för motorcykel tar mer uppmärksamhet från dig än vad det frigör utrymme för övriga trafikanter, och du kommer förmodligen också känna att det känns lite krystat och onaturligt att göra så. Bättre är att sträva efter att tydligt visa vart du ska, och inte avsiktligen vara i vägen mer än du behöver, men du behöver inte knyta knutar på dig själv för den sakens skull.

Skulle det däremot dyka upp ett uttryckningsfordon i full fart vill du göra så gott du kan för att öppna upp vägen, även om det skulle innebära att du behöver köra upp en aning på vägkanten till exempel – tänk bara på att säkerheten alltid kommer först.

VIDEO – Om inledande tätort

Vänstersväng

Vänsterkurva gör dig sårbar för flera faror, framför allt bilar bakifrån, mötande fordon som kör rakt fram men även mötande som svänger vänster, svänger höger och korsande trafik. Dessutom ska du hålla koll på gående och cyklister som ska gå över gatan du ska svänga in på, de har företräde så länge det inte är en bevakad korsning (med trafiksignal) och de har röd signal. Men även om de har röd gubbe kan de ge sig ut på vägen så var vaksam. Det viktiga när du gör en vänstersväng är att du anpassar hastigheten för att ha marginal för att manövrera om något dyker upp samt att tydligt visa fortsatt färdväg.

Ageranderutin:

1. Uppsikt
– Backspegel + döda vinkeln

2. Blinka

3. Förflyttning till rätt placering
– Till vänster på din sida vägen (i din fil)

4. Riskbedömning

5. Hastighetsanpassning + växelanpassning

6. Avsökning korsning

7. Sväng och återta under kurvan mittplacering i din fil

8. Stäng av blinkers

VIDEO – Vänstersväng

Högersväng

Högersvängen genomförs likt vänstersvängen, men är i praktiken enklare på många sätt eftersom du inte behöver korsa mötande trafik. Farorna här är framför allt bilar bakifrån, mötande bilar som svänger vänster, korsande trafik och cykelbanor / övergångsställen.

Det viktiga när du gör en högersväng är att du anpassar hastigheten för att ha marginal för att manövrera om något dyker upp samt att tydligt visa fortsatt färdväg.

1. Uppsikt
– Backspegel + döda vinkeln

2. Blinka

3. Förflyttning till rätt placering
– Långt till höger (en bra tumregel är att ligga där högerhjulen på en bil skulle ha varit, detta för att tydligt visa din avsikt och släppa förbi bilar bakom som vill köra om)

4. Riskbedömning

5. Hastighetsanpassning + växelanpassning

6. Avsökning korsning

7. Sväng och återta under kurvan mittplacering i din fil

8. Stäng av blinkers

VIDEO – Högersväng

Högerregeln

VIDEO – Högerregeln

Filbyte och körfält

Filbyte utgår från principen: Titta – visa – gör

För övrigt kan du tänka på att:

 • Undvika att befinna dig i bilars döda vinkel
 • Inte röra dig i sidled förrän du avser att byta fil, ett vanligt misstag är att driva åt sidan då du kollar döda vinkeln
 • Försök planera din körning och välja rätt körfält med en gång för att slippa onödiga risker och miljöutsläpp. Körning i jämn hastighet utan filbyten är både säkrare och miljövänligare
 • Sträva efter att hålla en jämn hastighet när du byter fil alternativt ökar hastigheten. Detta är för att minska risken att bli påkörd bakifrån, men det är även en bra minnesregel eftersom om du måste bromsa i samband med ditt filbyte har du generellt sätt för dålig säkerhetsmarginal för att egentligen genomföra filbytet – ett faktum som borde hjälpa dig i din hastighetsanpassning
 • Att passera om någon på höger sida är tillåtet under vissa särskilda undantag, men det är fortfarande så att många trafikanter kan bli överraskade om du kör om på höger sida – var därför särskilt uppmärksam om du gör detta. För kännedom är de särskilda undantagen följande:
  1. Om hastighetsbegränsningen är max 70 km/h, och det finns minst 2 markerade körfält i samma riktning
  2. Om det är tät kö i samtliga körfält
  3. Om körfälten leder till olika färdmål
  4. Om fordonen är i olika körfält vid en korsning
  5. Om du kör om ett fordon som indikerar att svänga vänster
 • Det inte är lämpligt att byta fil över ett övergångsställe

VIDEO – Filbyte och körfält

Vändning

Under din uppkörning så är det mycket möjligt att du får instruktionen av förarprövaren att “hitta ett lämpligt ställe att vända på”.

Det är fullt tillåtet att göra en u-sväng på de flesta ställen utan spärrlinjer, om det som vi så många gånger hört förut kan “göras på ett trafiksäkert sätt”, och i praktiken innebär detta att det faktiskt sällan är lämpligt på en uppkörning.

Ta dig därför istället till ett faktiskt lämpligt ställe att vända på, såsom:

Är du på motorväg:

Ta nästa avfart och sök efter en liten väg

Är du på landsväg:

Ta nästa lämpliga sväng som leder in på en mindre väg eller parkeringsplats

Är du i stadstrafik:

Hitta en parkering eller återvändsgränd

Allmänt viktigt att tänka på:

 • Ingen stress, du kuggar inte om du inte vänder på första bästa ställe
 • Oavsett om du inte ser ett fordon nära är det viktigt att du noggrant utför uppsiktsrutinen

Motorcykel vs. Bil:

Principerna som förklaras i filmen nedan gäller för bil såsom för mc. Dock finns det vissa praktiska skillnader mellan fordonen eftersom du generellt sett är mindre och mer flexibel på en mc, men du har t.ex. ingen backfunktion, om du inte kör en Goldwing det vill säga. Däremot kan svängradien vara större (sämre) på exempelvis en sportmotorcykel än för vissa bilar. Och är du liten till bygden i förhållande till din motorcykel kan det vara svårt att backa med mc’n, och du kanske till och med behöver kliva av motorcykeln för att orka göra det. Välj därför vändplats med omsorg, och undvik platser med slutning om du bedömer att det skulle vara för tungt för dig att, till skillnad från i en bil, behöva backa din motorcykel med handkraft.

VIDEO – Vändning

Rondell

En rondell är en trafiksituation som många kan tycka är komplicerad, och stressande på en uppkörning. Det ska vi idag försöka råda bot på genom att avdramatisera och förklara logiken bakom den mystiska rondellen.

Grundprincipen är att:

 1. Välj körfält efter färdmål, om det finns fler än ett körfält det vill säga. Detta är ofta målat i backen eller står på skyltarna vid rondellen. Är det inte markerat är det rekommenderat att välja höger körfält om du ska svänga av från rondellen inom den första halvan av den – annars det vänstra
 2. Om du behöver vänta in din tur att köra in i rondellen; du har trots allt väjningsplikt, bör du försöka att inte blockera eventuell cykelbana / övergångsställe
 3. Eftersom du bara får köra i en riktning i rondellen, det vill säga moturs, behöver du inte blinka in i rondellen (utan bara ut ur rondellen). Men varför inte? Du hjälper dina medtrafikanter att se vart du är på väg, du minskar risken för missförstånd och krock, trafiken flyter på bättre och dessutom blir det mindre att komma ihåg eftersom du hade blinkat in i en vanlig korsning i alla fall. Du blir inte kuggad för att du blinkar in i en rondell i syftet att hjälpa dina medtrafikanter förstå din avsikt, men det är heller inget krav på att du måste göra det. Till själva utförandet kan du betrakta rondellen som vilken korsning som helst, och slå på din blinkers på samma sätt när du närmar dig oavsett du ska vänster eller höger (även om rondellen har många avfarter)
 4. För att inte riskera att köra in i någon på vägen ut ur rondellen, är det klokt om du förbereder dig och placerar dig i det högersta körfältet i god tid innan du ska svänga av rondellen
  • Tänk däremot på att när du utför filbytet i rondellen (med uppsiksrutin inklusive blinkers som vanligt), kan det eventuellt missuppfattas som att du är på väg ut ur rondellen redan. Trafikanter på väg in i rondellen kan då se det som ett klartecken för att köra in i rondellen framför näsan på dig precis där du tänker köra. Undvik därför att byta fil precis före en avfart du inte ska svänga av på. Efter den avfarten gör du dock gott i att förbereda dig för att svänga av vid nästkommande avfart
  • När du byter fil i rondellen gäller det att ha god uppsikt i döda vinkeln, och hastighetsanpassa / kommunicera med trafikanter i körfältet du vill byta till. Förvänta dig inte att de ser dig eller att de vill lämna dig företräde, men agera tydligt och beslutsamt
 5. När du lämnar rondellen är det viktigt att du har uppsikt på inte bara trafiken i rondellen, utan även trafiken som kör på avfarten och inte minst gångtrafikanter / cyklister som är på väg att korsa avfarten. En klassiker är att glömma att kolla cykelbanan i döda vinkeln när man lämnar rondellen – något som förarprövaren är särskilt uppmärksam på!

P.S.
Använd din utomordentliga avsökning och fantasiförmåga för att ta hänsyn till det extra utrymme stora fordon såsom lastbilar, bussar och pansarvagnar behöver, om du ser att de är på väg in i rondellen.

Tänk på att:

 • Inventera rondellen tidigt – var ett steg före så att du har koll på läget och om möjligt glida in direkt i rondellen utan att behöva stanna till. Men tänk på att du har väjningsplikt mot de trafikanter som redan befinner sig i rondellen
  • Ibland finns (ofta även skymda) övergångsställen / cykelbanor att ta hänsyn till i samband med en rondell
 • Planera – det finns en stor risk för påkörning vid sidoförflyttning i cirkulationsplats!
 • Så fort du passerar avfarten som är innan den avfart du vill lämna rondellen, vill du påbörja din uppsiktsrutin och börja blinka ut. På så sätt vet övriga trafikanter vart du är på väg och de kan planera sin körning samtidigt som du minskar risken för att bli prejad
 • Som vanligt gäller det att sträva efter att vara förutseende och vara beredd på oväntade händelser. Just i rondeller är det väldigt mycket som händer på en gång, ofta även med cykelbanor utplacerade nästan ondskefullt i din döda vinkel – var extra vaksam på detta!
 • Som en påminnelse; i situationer där du inte vill uppmuntra omkörning i ditt körfält (såsom i en rondell), behöver du inte placera dig “åt höger” i ditt körfält när du ska svänga av (som du annars gör vid till exempel från en landsväg eller en sväng från en enkelriktad gata

VIDEO – Rondell

Signalerad gatukorsning

Vid en signalerad gatukorsning är det viktigt att du inte förlitar dig blint på trafiksignalen – många ser gult ljus som ett tecken att ta sats snarare än att bromsa in..

I många korsningar får även flera korsande vägar grönt samtidigt, vilket du bör vara beredd på.  Där gäller generellt att du ska hålla till höger, men om det är uppenbarligen opraktiskt kan du hålla till vänster. I sådana här lägen handlar det om kommunikation med dina medtrafikanter, så uppträd tydligt och bestämt, och sök deras ögonkontakt.

Inför uppkörningen:

Tänk på att sänka hastigheten och vara noggrann med att se efter i korsningen även om du har grönt ljus i korsningen.

Och se efter så tidigt som möjligt om det är rött eller inte. Rött betyder att det snart blir grönt och du har ett bra tillfälle att tillämpa motorbroms och miljövänlig körning.

Om du svänger vänster och korsar mötande trafiks färdväg, ska du lämna företräde. Denna regel kallas för övrigt svängningsregeln.

Reglementet säger:

Trafiksignaler

 • Rött = stanna (boten för att köra mot rött är för kännedom 3 000 kr..!)
 • Rött och gult = det kommer bli grönt snart – du får inte passera innan det blivit grönt
 • Gult = du ska stanna om säker bromsning kan göras
 • Gult blinkande = varningsljus att trafiksignalen är ur funktion

Allmän rangordning – vem bestämmer?

1. Polismannens tecken
2. Trafikljus
3. Vägmärke
4. Regler

Det vill säga om trafiksignalen inte fungerar, och ingen polis är på plats, ska du i första hand utgå ifrån de vägmärken som finns, och de allmänna trafikreglerna som råder.

VIDEO – Signalerad gatukorsning 

Omkörning

När det gäller omkörning i stadstrafik är den ofta väldigt olik omkörning på landsväg eller motorväg. De flesta omkörningar inom tätort beror ofta på flerfiliga vägar med olika destinationer i de olika filerna och med varierande framkomlighet men även traditionella omkörningar med möte förekommer.

Viktigt att tänka på när du kör om är som vanligt att ha uppsikt runt dig genom att genomföra uppsiktsrutin innan filbytet.

Och undvik att befinna dig i dina medtrafikanters döda vinkel. Det vill säga kör om när du vill köra om, ligg inte kvar och kör där dina medtrafikanter inte kan se dig.

Skulle du ha startat en omkörning som du inte känner att du kommer hinna genomföra med marginal gäller det att ta ett beslut. Antingen avbryta omkörningen eller fullfölja. Notera att det inte är något fel i att avbryta en omkörning om du bedömer att det är säkrare att avstå. Kan verka uppenbart, men lätt att glömma under stressen på uppkörningen:)

På vägar med hastighet 70 km/h eller lägre är omkörning tillåtet på både höger och vänster sida (även emellan bilar). Direkt och uppenbar slalomkörning mellan bilar är däremot aldrig tillåtet – och den bedömningen görs av polisman, även om det finns en risk att irriterade medtrafikanter kan vilja ställa till det för dig om du beter dig illa i trafiken.. Notera även att det INTE är tillåtet att använda vägren för omkörning, även om det händer att man ibland ser motorcyklister (eller en och annan taxi) göra det – den är avsedd för nödsituationer och det ligger ofta både lösgrus och bråte här som gör det väl riskabelt för dig att köra där.

Får köra om på höger sida om en trafikant om:

 • Hastighetsbegränsningen är max 70 km/h
 • Det är tät köbildning i alla körfält
 • Det finns körfältsvägvisare med olika färdmål
 • Om vägen har 2 körfält i samma riktning och körfältsmarkeringen är synlig
 • Fordonen är i skilda körfält vid en korsning
 • Du kör om ett fordon som indikerar att svänga vänster (då det uppenbarligen inte är lämpligt att köra om på vänster sida)

Däremot är det inte tillåtet att köra om, oavsett sida, om fara kan uppstå eller:

 • Fordon bakom dig håller på att köra om
 • Vid möte, om du behöver köra över vägens mitt
 • Vid backkrön och kurvor med skymd sikt, om du behöver köra över vägens mitt
 • Strax före och i korsningar där högerregeln gäller
 • Strax före och eller på obevakade övergångsställen och cykelöverfarter. Detta gäller då det bara är ett körfält i vardera riktning. Rekommendationen är dock att undvika att köra om i samband med övergångsställen, eftersom fordonet du kör om skymmer sikten och risken att du inte ser en förbifarande gångtrafikant / cyklist ökar
 • Strax före eller i järnvägskorsningar som saknar bommar och / eller trafiksignal

Enkelriktad gata

Körning på enkelriktad gata skiljer sig främst när det kommer till placering:

 • Vid körning rakt fram så håller du dig placerad på mitten av vägen
 • Vid högersväng ska du ha likadan placering som du hade haft vid en vanlig väg
 • Vid vänstersväng tar du placering långt till vänster på vägen. Lik den placering du tar vid högersväng fast då självklart på vänster sida vägen

Easy peasy japaneasy 🙂

VIDEO – Enkelriktad gata

Färd mot mål

VIDEO – Färd mot mål

Prova mc-jaktens videoutbildning gratis

Med våra instruktionsvideos i datorn, surfplattan och mobilen blir din handledare din kompletta mc-lärare. Du behöver inte längre betala 900 kr/h för tipsen utan kan du lära dig ALLT du behöver kunna tillsammans med din handledare. Följ länken nedan och prova mc-jaktens Videoutbildning till mc-kort helt gratis.

KLICKA HÄR >>> PROVA PÅ MC-JAKTENS VIDEOUTBILDNING